ช่องทางการชำระค่าลงทะเบียน

รูปแบบการชำระเงินค่าลงทะเบียน

1. ชำระเป็นเงินสด ด้วยตนเองที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

2. ชำระผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสุรินทร์ เลขที่ 310-0-80829-0
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

เมื่อดำเนินการโอนเงินเสร็จแล้วกรุณาเก็บหลักฐานการโอนเงินของท่านไว้เพื่อเป็นหลักฐาน และแจ้งชำระค่าลงทะเบียนตามลิงค์ด้านล่างนี้